Kontakt

Biuro projektu

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT

Dane kontaktowe

Telefon

+48 (0) 71 3471431

Fax

+48 (0) 71 3471449

Adres

ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
pok. 214