Aktualności

REKRUTACJA NA STAŻE POWAKACYJNE

Kobiety-naukowcy na staż! Zapraszamy pracowniczki naukowe i naukowo-dydaktyczne z dolnośląskich szkół wyższych oraz przedsiebiorstwa regionu dolnośląskiego do udziału w Projekcie. Rekrutacja odbywa się w trybie ciagłym.

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA

Zapraszamy do udziału w Projekcie i składania dokumentów rekrutacyjnych!