Aktualności

REKRUTACJA NA STAŻE POWAKACYJNE

Trwa rekrutacja na staże pracowników naukowych w przedsiebiorstwach w okresie powakacyjnym (początek stażu: październik/listopad). Wszystkie zainteresowane pracowniczki naukowe i naukowo-dydaktyczne oraz przedsiebiorstwa zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które dostepne są na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTACJA lub w Biurze Projektu (KONTAKT).